obrazek     Norma ISO 9001, a także ISO 14001 oraz PN-N-18001 wymagają posiadanie systemu nadzoru nad działaniami korygującymi i doskonalącymi prowadzonymi w organizacji. Dla potrzeb audytu, a także przeglądu zarządzania należy prowadzić dokumentację działań korygujących. Jednak każda organizacja o dużym stopniu świadomości projakościowej widzi potrzebę zarządzania działaniami nie dlatego, iż norma tego wymaga, lecz aby mieć wiedzę i móc ocenić czy działania są wdrażane terminowo i przynoszą oczekiwany efekt. Program jest przystosowany do odrębnej rejestracji działań w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 • Umożliwia rejestrację i monitorowania wszystkich typów działań podejmowanych w organizacjach:

  • korekcyjnych (naprawczych)
  • korygujących
  • zapobiegawczych
  • doskonalących
 • Program wymusza realizację wszystkich wymagań norm w zakresie nadzoru nad działaniami:

  • określenie błędu
  • analizę przyczyn
  • definiowanie działań
  • monitorowanie wdrożenia działań
  • ocenę skuteczności

Wizualizacja kolorami ułatwia szybką identyfikację działań opóźnionych. Program jest przystosowany do procesowego podejścia do zarządzania, czyli umożliwia przyporządkowanie działań do procesów zdefiniowanych w przedsiębiorstwie. Program umożliwia również dowolną kategoryzację działań (audity, przeglądy, reklamacje, problemy wewnętrzne, wypadki, awarie i inne, dowolne) Dodatkową zaletą programu jest możliwość filtrowania danych w różnym układzie (odpowiedzialny, dział, status, proces, kategoria). Program powstawał na potrzeby i przy współpracy doświadczonego Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Oferujemy doradztwo w tematyce zarządzania działaniami w przedsiębiorstwie i wykorzystania programu.
 • Zalety programu:

  • łatwy panel administracyjny pozwalający na dużą elastyczność w zakresie wykorzystania funkcjonalności programu pod użytek organizacji
  • automatyczne alarmowanie o przekroczeniach terminów
  • różne możliwości filtrowania danych (odpowiedzialny, proces, dział, kategoria dokumentu)
  • możliwość przygotowania różnych statyk
  • możliwość eksportowania do excell celem przygotowania zestawień pod indywidualne potrzeby
  • możliwość rozbudowania programu pod Państwa potrzeby
  • niska cena

Copyright Aide © 2006 Prawo Autorskie
Beauty Skin Line Beauty Skin Line